22-02-04

BEGINSELVERKLARING 1

De Democratische Renaissance

Een aantal eeuwen geleden ontstond in één van de vroegste beschavingen - De Griekse Oudheid - een fenomeen dat wij tot de dag van vandaag "democratie" noemen. Wat in die tijd vrij eenvoudig was, is in de loop der tijden uitgegroeid tot een uiterst ingewikkeld systeem. Een maatschappijmodel waar nog weinigen aan uit kunnen. (Even voor alle duidelijkheid: ik begrijp er ook weinig van.) Het systeem omvat vandaag enorme instellingen vol ambtenaren, medewerkers, vertegenwoordigers, functionarissen, enz. Allemaal ten dienste van "het volk", want het is immers het volk dat beslist en de macht in handen heeft, spijtig genoeg is deze theorie niet de praktijk. Sterker zelfs, doorheen de geschiedenis is de democratie het contact met zijn theorie verloren, de praktijk is de belangrijkste rol gaan spelen en dit zonder om te kijken. Steeds opnieuw is het systeem uitgebreid, vernieuwd, aangepast,... telkens met de bedoeling zichzelf in stand te houden, wat op zich helemaal niet slecht is maar tegelijkertijd is de democratie langzaamaan zijn definitie vergeten: een regeringsvorm van het volk, door het volk, voor het volk.
De essentie is deels verloren gegaan, de instellingen zijn aanwezig, maar op de meeste plaatsen uitgehold. Ik ben hier niet van plan de schuldigen aan te wijzen, want die zijn er niet. De slijtage heeft vele redenen en iedereen heeft er wel op één of andere manier mee te maken. Wat mij interesseert is hoe we dit kunnen ongedaan maken.

Om het concreet te zeggen:
  • Vandaag is de democratie een logge bestuursvorm geworden waarin de gewone burger niets te zeggen heeft, behalve om de vier, vijf of zes jaar.

  • Het parlement (dé democratisch instelling bij uitstek) vertoont vandaag veel mankementen. Het is de speelbal geworden van de meerderheidspartijen. De verkozenen des volks zijn gebonden aan hun partij, meer dan ooit tevoren. De regering neemt het parlement niet meer serieus hoewel de wetgevende instelling wordt verondersteld de hoogste macht te zijn.

  • De huidige toestand van het "federale" België is ronduit bedroevend. Het land is verre van federaal en dreigt te verstikken in de overvloed aan ministers en kabinetten. De belangen van de partijen worden belangrijker geacht dan het algemeen welzijn.

  • De kloof tussen de mensen en de politiek neemt toe. Ondanks de kiesplicht groeien de apolitieke gevoelens. Politici verliezen het contact met hun kiezers of hebben het zelfs nooit gehad. En de stem van de burger in de democratie wordt alsmaar zwakker.

Het is niet de bedoeling dat deze opsomming het vertrouwen in de democratie moet vernietigen, in tegendeel!! Klagen over deze problematiek is bijzonder gemakkelijk en bovendien even alledaags als het opkomen van de zon, maar veranderingen teweegbrengen is een heel ander paar mouwen. En toch is dit onze plicht, ons recht als inwoners van dit land: om ons te laten horen als wij dat willen. Om onze leiders erop te wijzen als ze de verkeerde kant uitgaan. Om te eisen dat onze menig gehoord wordt door diegenen die wij verkozen hebben.

Wat ik hier beschrijf is geen ideologie of theorie, want de democratie bestaat al eeuwen. Het is een oproep om te restaureren wat ooit bestond: een democratie van het volk, door het volk en door het volk. Om een eenvoudige maar effectieve staat te creëren van rechten en plichten; van vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid.

Om veranderingen teweeg te brengen zal er een brede beweging nodig zijn, vervuld van engagement en met een duidelijke boodschap: Onze doelen en meningen zullen niet dezelfde zijn, maar we willen wel allemaal dat ze gehoord worden. Daarom moeten wij voor onszelf opkomen tot diegene die het hadden moeten doen ons gehoord hebben zodat zij een einde maken aan de politieke spelletjes en ons een volwaardige stem geven, want die hebben wij en die verdienen wij!

Democraten aller landen, verenig u!
21:32 Gepost door democraat | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

groot gelijk democratie is een recht ,geen spel

Gepost door: willy | 22-02-04

De commentaren zijn gesloten.