24-02-04

BEGINSELVERKLARING 2

De Democratische Reformatie

Doorheen de geschiedenis is de mensheid in aantal toegenomen, nu sneller dan ooit. Doorheen de recente geschiedenis van de democratie is het aantal geïnteresseerden in de politiek ook afgenomen, eveneens nu sneller dan ooit. De dag dat de democratie ons niets meer kan schelen, zal de dag zijn waarop ze een stille dood sterft. Die dag kan sneller komen dan we denken, en later zal men zich beklagen dat men niets ondernomen heeft. Tenzij we dat nu doen!

Wat de democratie nodig heeft:
  1. Hervormingen. Doorheen de geschiedenis is de wereld geëvolueerd, wat ze nu nog doet. Want: "Niets is blijvend, behalve verandering". Maar wat de democratische instellingen betreft: zij evolueerde slechts moeizaam en in sommige perioden helemaal niet. Een aantal ingrijpende, maar zeer haalbare maatregelen kunnen ook de democratie de 21ste eeuw inleiden en aanpassen aan de noden van vandaag.
  2. Belangstelling. Er zijn genoeg mensen te vinden die politiek geëngageerd zijn, maar dit zijn er nog altijd niet genoeg. De interesse is bij de meeste mensen niet verloren gegaan, men kan het best omschrijven als een smeulend vuur dat opnieuw aangewakkerd kan worden. En dat moet gebeuren!

Een aantal aangeraden hervormingen:

  • Inspraak van de burger. Invoeren van het referendum op verschillende niveaus indien dit gewenst is. Adviserend of bindend naargelang de situatie. Misschien dit zelfs inschrijven in de Grondwet. De burger is vast en zeker in staat om uit te komen voor zijn mening. Zelf spreken is een van de belangrijkste pijlers in onze samenleving. Informatiecampagnes en debatten kunnen zulke volksraadplegingen voorafgaan om een zo duidelijk mogelijk beeld te scheppen en om een zo eerlijk mogelijke uitslag te bekomen.
  • Een hervorming van het parlement. Het invoeren van slechts 1 Kamer in plaats van een Kamer én een Senaat. De volksvertegenwoordigers moeten in de eerste plaats in contact staan met hun kiezers en pas in de tweede plaats met hun partij. Sterke terugdringing van de particratie. Want achter de vertegenwoordigers staan de partij en de zuilen en corporaties die de vrijheid van het parlementslid drastisch aan banden leggen.
  • Een werkelijk democratisch Europa. De Europese Unie moet zichzelf aantrekkelijk maken voor de Europeaan. Tot op heden staat Europa zeer sterk qua economie maar daar blijft het ook bij. De gemiddelde Europese burger heeft niet de geringste interesse in de Unie, voor hem/haar blijft de EU niets meer dan een groot handelsblok. Het zwaartepunt moet liggen bij het Europees parlement en er zijn politieke en sociale instellingen nodig ten dienste van het volk en op maat van de burger.
  • Een degelijke (con)federalisering. België moet op een deftige manier uitmaken welke bevoegdheden (con)federaal zijn en welke naar de deelstaten gaan. Op dit moment zitten we met te veel ministers op verschillende niveaus die constant in mekaars vaarwater terechtkomen. Om nog maar te zwijgen van de enorme hoeveelheid geld die al deze kabinetten nodig hebben, geld dat veel beter ergens anders besteed kan worden. Realiseren van een eenvoudige maar effectieve bestuursvorm. Autonomie moet afgewogen worden op de kwaliteit die zij kan leveren, niet op de macht of ideologie.
  • Regeringsvorming. De burger moet niet alleen zijn keuze qua vertegenwoordiging duidelijk maken, maar ook zijn keuze qua regering. Een staatshoofd is niet noodzakelijk, koning of president hebben beide voor- en nadelen maar zijn in essentie overbodig. Het enige wat moet instaan voor het dagelijks bestuur van een land is een bekwame en betrouwbare regering.

Wij zijn niet de enige die dit beseffen. Op topniveau bevinden er zich ook mensen die grondige hervormingen willen ten dienste van het volk, maar ook zij stuitten steeds op de logge structuur en allesomvattende machtsverhoudingen.

Samenwerking is eens te meer nodig. Samenwerking was de bouwsteen voor alle betekenisvolle veranderingen en dat zal altijd zo blijven. Wij kunnen ons samen laten horen. Ook al zijn we allemaal verschillend met een overvloed aan diverse meningen, die verscheidenheid moet doordringen in het parlement en de samenleving. De kleuren en meningen van de samenleving reiken verder dan enkel de kleuren en meningen van de politieke partijen. Het wordt tijd dat deze stemmen een mogelijkheid krijgen om zich te laten horen!

Uw stem telt!19:57 Gepost door democraat | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

ggfjhfjhf ryreyre

Gepost door: rtry | 07-06-04

De commentaren zijn gesloten.