26-02-04

HOE ?

Onze stem

Al de uiteenzettingen zijn natuurlijk mooi praten zonder duidelijke voorstellen, daarom ben ik iedereen wat uitleg verschuldigd.

Wat ik bedoel met meer inspraak voor iedereen:

Invoering van het referendum. Dit is een zeer gevaarlijke zaak als ze niet op een degelijke manier wordt aangepakt. Een aantal gevaren van de volksraadpleging:

  1. Er is geen of weinig plaats voor nuances of debat. Enkel een simpel antwoord: ja of nee.
  2. Minderheden worden benadeeld, want een referendum werkt met de macht van het getal. Compromissen zijn dus onmogelijk.
  3. De "volkswil" heeft het niet altijd bij het rechte eind. De massa heeft niet het recht om over alles daadwerkelijk te beslissen.
  4. De motieven en gedachten van de mensen kunnen niet achterhaald worden, hun mening blijft beperkt tot het aantal mogelijke antwoorden.
  5. De beslissing is onherroepelijk, men kan zijn/haar mening niet meer veranderen.

Ondanks dit alles is het de moeite waard om toch een vorm van referendum te gebruiken indien het nodig mocht zijn. Maar hiervoor moet men een aantal voorzorgen en bedenkingen in acht nemen:

  • De volksraadpleging moet voorafgegaan worden door een breed maatschappelijk debat dat bestaat uit twee onderdelen. In de eerste plaats duidelijke en correcte informatie. Campagnes op televisie en internet, artikels in tijdschriften en kranten, enz Allemaal waarheidsgetrouw, daar moet een controle op zijn. Ten tweede moet er een discussie gevoerd worden rond het onderwerp. Televisiedebatten, columns in de geschreven media, enz. deze moeten zeer genuanceerd zijn om allerlei mogelijke standpunten over te brengen aan de bevolking.
  • De uitkomst mag niet onveranderbaar zijn. Een bindend referendum is niet aangeraden (toch niet op de hoogste niveaus). Het is wel belangrijk dat de overheid weet wat er leeft bij de bevolking.
  • Alle standpunten moeten na afloop door het parlement geëvalueerd worden. Er moet dus ook rekening gehouden worden met de minderheid en ook hun argumenten in acht nemen om uiteindelijk tot een doordacht besluit te komen.

Ook de burger heeft zijn plicht in het hele gebeuren (hiermee bedoel ik niet de opkomstplicht, voor een volksraadpleging is dit niet nodig). Het is niet de bedoeling dat we allemaal als individualisten gaan stemmen om vervolgens terug te keren naar ons eigen wereldje. In de maatschappij is niemand een kluizenaar, interactie moet op alle vlakken plaatsvinden, dat is niet meer dan gewoon menselijk. Onze meningen zijn niet puur persoonlijk, ze moeten de kans krijgen zich te vormen en verijkt te worden. De beste manier hiervoor is het debat dat overal gevoerd kan worden: onder familie en vrienden, tot in verenigingen. Zulke bijeenkomsten om samen mekaars rol in de maatschappij te bespreken moet ik aanbevelen. De mens is de kunst om zich op kleine en grotere schaal te organiseren verleerd, maar nog niet vergeten.

Men moet het niet achterwege laten om onze overheid te contacteren als dat gewenst is. Zo is bijvoorbeeld het idee van een "ideeënfabriek" nogal naïef maar in principe geen slechte onderneming. Ook de comités voor en tegen het migrantenstemrecht waren goede voorbeelden van betrokkenheid bij het politiek gebeuren. Zoiets moet aangemoedigd worden. Dus...laat van u horen!!


20:09 Gepost door democraat | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.